Członkostwo w Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Sieć PIRPW czerwcu 2015 r. Fundacja Learn Co jako jedna z nielicznych dolnośląskich organizacji przystąpiła do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieć PIRP).

Pierwsze spotkania odbyło w Warszawie w dniach 15-15 czerwca 2015 r. uczestniczyli w nim przedstawiciele 40 organizacji, które zgłosiły akces do sieci. Fundację Learn Co reprezentowała wiceprezes Grażyna Turańska.

Pierwszy dzień nie miał sformalizowanego programu i poświęcony był na przedstawienie profilu organizacji, doświadczenia w dziedzinie lokalnej współpracy między NGO-sami oraz na styku organizacja pozarządowa – administracja publiczna i oraz na nawiązanie osobistych kontaktów. Drugi dzień wypełniła praca nad określeniem kierunków aktywności Sieci na najbliższe lata. Na podstawie wypracowanych wskazówek przygotowany zostanie plan działania Sieci.

Ostatnim punktem programu dwudniowego spotkania członków Sieci były wybory do Rady Sieci, odpowiedzialnej przede wszystkim za określanie planu pracy, podejmowanie strategicznych decyzji, oraz kontaktowanie się w imieniu Sieci z otoczeniem, w tym z administracją publiczną. Pierwsze dwa lata radzie będzie przewodniczyć Fundacja Aktywizacja.

Więcej informacji na temat Sieci pod adresem: siecpirp.rynekpracy.org.