Formularze rekrutacyjne

Praktyka

Udostępniliśmy formularze rekrutacyjne. Kompletne zgłoszenie obejmuje takie dokumenty jak:
– formularz rekrutacyjny POBIERZ,
– zgodę pracodawcy, rodziców oraz szkoły na udział w projekcie POBIERZ,
– list motywacyjny,
– kopię ostatniego świadectwa szkolnego
– kopię dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona z danymi osobowymi)

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na adres:Fundacja „Learn Co”
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

lub e-mailem na adres projekt@learnco.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego