Stażyści grupa 1

Fundacja "Learn Co"Wybraliśmy pierwszą grupę uczestników projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”. Staż zostanie zrealizowany w terminie od 21 czerwca do 4 lipca 2015 r. Do grupy zakwalifikowaliśmy osoby, które uzyskały najwięcej punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

  1. Boczula Przemysław
  2. Cajler Daniel
  3. Kramarz Maciej
  4. Marczyło Damian
  5. Młynarczyk Szymon
  6. Paluch Kamil
  7. Płócienik Dominik
  8. Sokołowski Szymon
  9. Szmit Damian
  10. Włodarczyk Paweł

Gratulujemy wszystkim! Z uczestnikami spotykamy się na kursie przygotowawczym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje na skrzynkach e-mail.

Informujemy, że pozostałe zgłoszenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejnych list rankingowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.