Grupa 2 przygotowania

Fundacja Learn CoGrupa 2 projektu „Praktyka czyni mistrza” rozpoczęła przygotowania do stażu zagranicznego.

W grupie mamy monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monterów robót wykończeniowych w budownictwie, montera konstrukcji budowlanych, murarzy-tynkarzy oraz stolarza. Uczestnicy pochodzą z okolic Bielawy, Bolesławca, Głuszycy, Jawora i Strzelina. Przed uczestnikami kurs języka niemieckiego – 15 godzin, kurs kulturowy – 8 godzin oraz przygotowanie pedagogiczne 4 godziny.

Pierwsze zjazdy odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2014 r. Uczniowie bardzo chwalili sposób w jaki prowadzone są zajęcia. Największe zdziwienie budziła aktywna forma zajęć. Żaden z uczestników nie spodziewał się, że nauka języka niemieckiego może przybrać tak przyjemną i atrakcyjną formę. Zaskoczeniem był też fakt, że czas przeznaczony na naukę niemieckiego upłynął tak szybko. W przerwach młodzież dowcipkowała korzystając z nowo nauczonych zwrotów i słówek.

Największy szokiem były jednak zajęcia pedagogiczne i kulturowe prowadzone przez trenerów. Uczestnicy podkreślali, że w zajęciach tego rodzaju jeszcze nigdy nie mieli okazji brać udziału. Można było usłyszeć, że gdyby w szkole były takie warsztaty to z pewnością chodziliby do niej z większym entuzjazmem.

Po dwóch dniach pracy uczestnicy nie tylko podnieśli swoje kompetencje językowe, ale zaktualizowali swoją wiedzę o Niemczech i Niemcach. Dowiedzieli się też sporo na swój temat i zaczynają tworzyć grupę.

Za tydzień kolejna część zajęć kulturowych oraz języka niemieckiego a także test z wiedzy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego