Kurs języka niemieckiego

W styczniu kolejna grupa uczniów szkół zawodowych zakończyła kurs przygotowujący językowo oraz kulturowo do stażu w Niemczech. Cykl warsztatów obejmował 21 godzin języka z czego w dużej mierze nacisk położony był na słownictwo zawodowe, oraz z 5 godzin przygotowania kulturowego. To już po raz czwarty młodzież uczyła się słówek i zwrotów z języka niemieckiego pozwalające na porozumiewanie się podczas praktyk. Grupa przeszła także krótki trening kulturowy podczas, którego dowiedziała się o najważniejszych różnicach między Polską a Niemcami.
Tradycyjnie już, na koniec szkolenia został przeprowadzony test potwierdzający opanowanie materiału. Również i tym razem wszystkie osoby osiągnęły wyniki pozwalające na przyznanie certyfikatów. Uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas pobytu na stażu w Dolnosaksońskich firmach.