Kursy kulturowe i język niemiecki – zakończenie

Fundacja Learn CoFundacja „Learn Co” zakończyła realizację kursów języka niemieckiego oraz przygotowania kulturowego. Działania wykonywane były na zlecenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (DIR) w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy w Europie”.

Ostatnią – trzecia dziesiątkę uczestników – przygotowaliśmy do stażu zawodowego w Dreźnie w okresie od 2 do 23 lutego 2014 r. Grupa składała się z 7 fryzjerek, 1 mechanika pojazdów samochodowych oraz dwójki cukierników. Przez 3 niedziele kształciliśmy umiejętność nawiązywania kontaktu i porozumiewania się po niemiecku przede wszystkim w sytuacjach związanych z pobytem w przedsiębiorstwie.

Młodzież uczyła się również zwrotów i słówek umożliwiających funkcjonowanie w sytuacjach dnia codziennego tj. przedstawianie się, pytanie o drogę a także zamawianie jedzenia.

Z kolei w części poświęconej przygotowaniu kulturowemu pokazaliśmy najważniejsze zwyczaje, zachowania i postawy pozwalające na bezkonfliktowy pobyt w Niemczech. W formie warsztatów szukaliśmy wizerunku Niemiec i Niemców wolnych od stereotypów. Na zakończenie kursu młodzież przystąpili do testu sprawdzającego opanowanie materiału. Wszyscy uczestnicy osiągnęli wysokie wyniki.

W ramach współpracy z DIR Fundacja „Learn Co” przeprowadziła łącznie 5 kursów, w których uczestniczyło 50 uczniów szkół zawodowych. Łącznie od 13 stycznia 2013 r. zrealizowaliśmy 105 godzin języka niemieckiego oraz 25 godzin przygotowania kulturowego.