„Learn Co” w Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży

drm2Od 20 lutego 2014 r. Fundacja „Learn Co” jest członkiem Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży (DRM).  DRM jest branżową federacją organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska działających na rzecz młodzieży.

Przystąpiliśmy do DRM, ponieważ zgadzamy się z misją, która jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego. Fundacji „Learn Co” bliskie są również cele realizowane przez radę takie jak:
– promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze polityki młodzieżowej, tworzenie zasad i modeli działania oraz standardów ich realizacji,
– animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej,
– rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora.

Ufamy, że dzięki członkostwu będziemy mogli jeszcze skuteczniej i pełniej realizować programy wsparcia dla młodych ludzi.

Strona Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży.