O projekcie

Praktyka
„Praktyka czyni mistrza” to projekt w ramach, którego 50 uczniów z Dolnego Śląska odbędzie dwutygodniową praktykę w niemieckich przedsiębiorstwach. Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

Uczestnicy projektu będą odbywać praktyki w 5 dziesięcioosobowych grupach w okresie od  sierpnia 2013 r. do grudnia  2014 r.

Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży, wspiera aktywizację zawodową i społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia zawodowego oraz osobistego. Wspiera również polskie zakłady z sektora MŚP, które dzięki uczestnictwu młodych ludzi w stażu zagranicznym zyskają lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:

– przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne do stażu w Niemczech,

– zakwaterowanie, wyżywienie na cały okres pobytu na stażu (2 tygodnie),

– dojazd z miejsca zamieszkania do Niemiec oraz powrót,

– ubezpieczenie NNW oraz KL podczas stażu,

miejsce praktyki w niemieckim zakładzie, zgodne z kierunkiem kształcenia,

– atrakcyjny program kulturowy podczas pobytu,

– wsparcie językowe oraz merytoryczne opiekuna podczas stażu,

kieszonkowe.

Uczestnik projektu musi spełniać następujące kryteria:

– uczeń szkoły zawodowej, uczący się naukę w zawodzie związanym z usługami dotyczącymi budownictwa (np. murarz, stolarz, elektryk, kamieniarz, ślusarz, instalatorzy wod-kan, co, gaz i inni).

– mieszkaniec Dolnego Śląska,

– wiek między 16 a 20 lat.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności polskich uczniów, realizacja programu kształcenia na poziomie europejskim, a przede wszystkim poznanie nowych trendów i porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach. Stażyści zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w zagranicznym środowisku pracy możliwe do przeniesienia do Polski, udoskonalą posiadane umiejętności. Istotnym aspektem jest doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji Saksonii oraz Niemiec, a także nawiązanie znajomości mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami.

Efektem projektu będzie lepsze przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy w zawodzie, porównanie zagranicznych systemów kształcenia, transfer osiągnięć oraz wprowadzenie innowacji do realizowanych programów nauczania zawodów.

Orientacyjne terminy staży:

Grupa 1: październik 2013

Grupa 2: luty 2014

Grupa 3: maj 2014

Grupa 4: wrzesień 2014

Grupa 5: październik 2014

Wszelkich informacji o projekcie udziela Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05,  projekt@learnco.pl.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – TUTAJ

Formularze rekrutacyjne do pobrania – TUTAJ

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego