Pierwsi uczestnicy staży wrócili do Polski

Fundacja "Learn Co"Pierwsza dwudziestka uczniów w projekcie „Moja przyszłość to Europa” zakończyła staże. Pierwsza grupa przebywała w Niemczech od 21 czerwca do 4 lipca 2015 r., a grupa druga od 5 do 18 lipca 2015 r.

Stażyści w ciągu dwóch tygodni praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach zrealizowali 80 godzin praktycznej nauki zawodu. Większość wykonywanych zadań była całkowitą nowością dla uczestników lub stanowiła uzupełnienie i poszerzenie wiedzy jaką zdobyli podczas nauki w Polsce.

W grupie pierwszej przeważali uczniowie związani z branżą drzewną – stolarze (7 osób), dekarz (1 osoba) oraz monterzy urządzeń instalacji sanitarnej (2 osoby). Grupa druga to siedmiu murarzy oraz trzy osoby kształcące się na montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Warto odnotować, że wśród monterów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pojawiła się uczennica.

Dla obu grup staż rozpoczął się od przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pacy. Za pierwszym razem szkolenie kładło nacisk na bezpieczeństwo pracy i ochronę pożarową w kontekście pracy z drewnem, w drugim odnosiło się do bezpiecznego zachowania się na rusztowaniach i pracy na wysokości. Dopiero po przeszkoleniu stażyści zapoznali się z szefami zakładów, w których odbywali praktykę.

Stażyści z grupy pierwszej mieli do wykonania wiele różnorodnych zadań m.in. odświeżenie, uzupełninie ubytków w zabytkowych drzwiach oraz ich polakierowanie, prace snycerskie, fornirowanie, naprawa starych okien, przeszklenia. Hydraulicy układali ogrzewanie podłogowe, wymieniali rynny, podłączali kotły grzewcze.

Uczestnicy grupy drugiej realizowali takie zadania jak renowacja zabytkowego muru miejskiego z XII w., analiza składu historycznej zaprawy, przygotowanie receptury zaprawy murarskiej, dokumentacja fotograficzna i techniczna prac, przygotowanie i umocowanie szalunków pod elementy grożące zawaleniem.

W obu grupach pojawiły się głosy, że w Niemczech zanim przystąpi się do pracy bardzo dużo czasu poświęca się na przygotowanie sposobu realizacji. W efekcie pracuje się tak, aby zrobić jak najwięcej korzystając z praw fizyki i chemii i przez to mnie trzeba wytężać muskuły.

Poza praktykami stażyści mieli zorganizowany program rozrywek. Grupa była na kręglach, na basenie, w ZOO oraz zwiedziła Görlitz z przewodnikiem. W czasie weekendu cały dzień podziwiali stolicę Saksonii Drezno.

Według ankiet ewaluacyjnych stażyści byli bardzo zadowoleni z praktyk i deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych stażach.

Kolejna grupa rozpocznie staż 23 sierpnia i wróci do domów 5 września. Chętnych zapraszamy do kontaktu i wysłania dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.