Praktyka czyni mistrza – projekt

Praktyka
Fundacja „Learn Co” rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Praktyka czyni mistrza” w ramach, którego 50 uczniów z Dolnego Śląska odbędzie dwutygodniową praktykę w niemieckich przedsiębiorstwach. Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

Więcej informacji TUTAJ