Praktyki grupa 10

Na końcu, ale nie ostatni – to już ostatnia grupa uczestników projektu „Moja przyszłość to Europa”. Podobnie jak w poprzedniej grupie również i tym razem w grupie mieliśmy jedną uczestniczkę uczącą się w zawodzie technik budownictwa. Męska część grupy reprezentował następujące zawody: technik budownictwa, murarz-tynkarz oraz monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z techniką tworzenia prac z gipsu w formie odlewów z form, pracy sztukatorskiej ale także też pracować w przy renowacji obiektów mieszkalnych i usługowych. Każdy z praktykantów miał okazję spróbować swoich sił w pracy w elemencie, którego chciał się nauczyć. Dla stażystów nowością byłą praca z farbą wapienną – techniką budowlaną stosowaną do lat 50 ubiegłego wieku. Malowanie farbą wapienną stanowiło ostatni element odnowienia sali restauracyjnej znajdującej się w podziemiach jednego z hoteli.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież miała okazję podnieść wiedzę i umiejętności dotyczące nowoczesnych technik, ale także zaznajomić się z dawnymi technologiami. Szczególnie dawne technologie są wartościowe dla stażystów, bo jak wspominają podczas rozmów ewaluacyjnych „na takie rzeczy nie ma czasu w szkole. Tam trzeba robić to co będzie na egzaminie”.

Zapraszamy do galerii LINK

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.