Praktyki grupy 4

Stażyści z grupy 4 projektu Moja przyszłość to Europa wrócili do domów. Była to wyjątkowa grupa, ponieważ wśród uczestników były dwie dziewczyny, kształcące się w zawodzie technik budownictwa. Pozostali uczestnicy reprezentowali rzemiosło murarskie oraz zawód montera suchej zabudowy w budownictwie. Nauka rozpoczęła się od zapoznania się z niemieckimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero po szkoleniu młodzież udała się na praktyki.

W trakcie stażu każdy uczestnik zrealizował 80 godzinny program kształcenia zawodowego. W dużej mierze były to zadania, które stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości zdobywanych w trakcie nauki szkolnej.

Do zadań praktykantów należało sporządzenie rysunków technicznych wykonywanych robót, prace sztukatorskie, przygotowanie konstrukcji drewnianych wspierających budowane obiekty, murowanie. Hitem programu stażowego okazała się możliwość nauki historycznych metod wytwarzania cegłówek. Praktykanci zaczynali od wyrobu materiału i uzyskania odpowiedniej konsystencji, następnie formowania w odpowiedni kształt oraz suszenia i przygotowania do wypalania w piecu.

Największą trudnością nie były powierzone zadania, lecz technika ich realizacji oraz oczekiwana przez niemieckich mistrzów jakość wykonania. Nowością była zamian sytemu pracy „z szybciej, szybciej” na dokładną analizę i przemyślenie jak zrobić, aby było najłatwiej. Większość zdecydowała, że pokaże sposoby, których nauczyła się podczas praktyk w Niemczech kolegom i koleżankom podczas warsztatów szkolnych. Jako pomoc naukową do dzielenia się wiedzą uczestnicy zabrali własnoręcznie wyrobione i wypalone cegłówki.

Galeria zdjęć LINK

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.