Program FLEX – wyjedź na rok do szkoły do USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Programie FLEX – Future Leaders Exchange. Program to oferta spędzenia roku szkolnego 2016-2017 w amerykańskiej szkole średniej oraz życia z amerykańską rodziną. Wszystkie koszty pokrywa Departament Stanu USA. W programie uczestniczą uczniowie z wielu krajów świata od ponad 20 lat – w Polsce będzie realizowany po raz pierwszy.

Wymogi uczestnictwa:

Do udziału w programie zapraszamy uczniów, którzy:

 • mają polskie obywatelstwo i nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego,
 • są urodzeni między 01.01.1999 a 15.07.2001,
 • są aktualnie uczniami 3-ej klasy gimnazjum lub 1-ej klasy liceum,
 • znają j.angielski w stopniu komunikatywnym,
 • spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Zgłoszenie do programu należy przesłać on-line do 16 października 2015 TUTAJ

Pełna rekrutacja do programu składa się z kilku etapów, o których American Councils for International Education poinformuje osoby wybrane do następnego etapu.

Udział w programie jest również możliwy dla uczniów niepełnosprawnych. Prosimy o kontakt z American Councils w celu uzyskania dokładnych szczegółów tej rekrutacji.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny (od sierpnia do maja/czerwca). Od 23 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 24 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. Polska po raz pierwszy ma możliwość udziału w tym programie.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA,
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce,
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w USA,
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

Więcej informacji o programie TUTAJ Kontakt z American Councils –  poland@americancouncil.eu

Strona programu FLEX na stronie na Facebooku