Przewóz osób na trasie Wrocław – Görlitz

Fundacja Learn CoFundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert na przewóz osób.

Przedmiotem zapytania cenowego jest wycena kosztu przewozu 13 osób (12 uczniów + 1 opiekun) na trasie:

  1. Wrocław – Strzelin – Bielawa – Głuszyca – Jawor – Bolesławiec – Görlitz
  2. Görlitz – Bolesławiec – Jawor – Głuszyca – Bielawa – Strzelin – Wrocław.

Termin przyjazdu do Görlitz: 30 marca 2014 r.
Termin wyjazdu do Wrocławia: 11 kwietnia 2014 r. po godz. 18.00

Liczba osób:  13.

Wymagania dotyczące usługi:
1. Wykonawca zapewni środek transportu do przewozu co ilości osób przekazanej przez Fundację,
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie, na terenie Polski i Niemiec
3. środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych; w szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia,
4. środek transportu musi być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku.
5. Wszyscy uczestnicy muszą podróżować jednym środkiem transportu,

Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jest oferowana cena brutto

Prosimy o przesłanie oferty do 25 marca 2014 r. do godziny 13:00.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl

koszt przejazdu w dwie strony Cena brutto za osobę Ilość Razem
uczestnik

12

opiekun

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego