Rezultaty, efekty, doświadczenia

Dzielimy się efektami nauki, pracy i  wynikami doświadczeń w jakich brali udział uczestnicy projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”.

W celu upowszechniania rezultatów stworzyliśmy i opublikowaliśmy serię filmów. Nazwaliśmy ją „How to…” Można się z nich dowiedzieć m.in.:

– Jak tworzyć profile sztukatorskiej?
– Jak stworzyć zwieńczenie z kolumny z gipsu?
– Jak wyrabiać cegłówki?
– Jak tworzyć odlewy z ołowiu?
– Jakie obciążenie wytrzyma łuk okrągły?
– Jak murować z kamienia naturalnego?

Seria liczy ponad 15 filmów. Zapraszamy na seans LINK.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.