Stażyści grupa 4

Fundacja "Learn Co"Wybraliśmy czwartą grupę uczestników projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”. Staż zostanie zrealizowany w terminie od 29 listopada do 11 grudnia 2015 r. Do grupy zakwalifikowaliśmy osoby, które uzyskały najwięcej punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

  1. Chwastyniak Patrycja
  2. Drozd Piotr
  3. Fila Mateusz
  4. Fila Piotr
  5. Kirsz Dawid
  6. Paluszek Arkadiusz
  7. Rzeźwicki Kamil
  8. Susło Jakub
  9. Wachowicz Piotr
  10. Walasik Karolina

Gratulujemy wszystkim! Z uczestnikami spotykamy się na kursie przygotowawczym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje na skrzynkach e-mail.

Informujemy, że pozostałe zgłoszenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejnych list rankingowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.