Stażyści grupa 4

Fundacja Learn CoWybraliśmy uczestników grupy 4 na staż zawodowy do Niemiec w ramach realizowanego projektu „Praktyka czyni mistrza”.  Rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które dosłały zgłoszenia odbyły się 26 sierpnia 2014 r. Przy tworzeniu grupy osób uwzględnione zostały wszystkie kandydatury. Do grupy zakwalifikowały się osoby, które w rankingu uzyskały pierwsze 10 miejsc.

Stażyści będą uczyć się w niemieckich zakładach od 15 do 26 września 2014 r. Przed wyjazdem, każdy uczestnik odbędzie kurs obejmujący przygotowanie z języka niemieckiego, kulturowe oraz pedagogiczne.

Osoby, które przesłały swoje zgłoszenia są brane pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych do kolejnej grupy, która odbędzie staż w 3 kwartale 2014 r.

1. Szymon Borkowski
2. Chomicki Tobiasz
3. Hartramph Przemysław
4. Horodowicz Kacper
5. Kuniec Karol
6. Sokołowski Dariusz
7. Sokołowski Szymon
8. Stolarski Paweł
9. Trąd Bartosz
10. Wróblewski Patryk

Gratulujemy! Osoby, które są zainteresowane a jeszcze nie przesłały formularzy prosimy o kontakt e-mail: projekt@learnco.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego