Szkolenie – dialog międzypokoleniowy w projektach

Przedstawiciele Fundacji przeprowadzili krótki warsztat z zakresu dialogu międzypokoleniowego „Jak tworzyć dialog między generacjami w ramach projektu?”.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu Ożywienie Miejsc Spotkań realizowanego przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych (ZNSSK). Uczestnikami były grupa osób pełniąca funkcję opiekunów projektu w regionie północno-zachodnim. Naszej pracy przyglądał się i dzielił się swoją wiedzą przewodniczący ZNSSK pan Bernard Gaida.

Zadaniem Fundacji było przekazanie wiedzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie nawiązywania i utrzymania pozytywnych kontaktów między generacjami w ramach wspólnie realizowanych przedsięwzięć.