Szkolenie dla AIESEC

Learn Co, szkolenia, coaching, edukacja, Wrocław

Pierwsze szkolenie dla studentów w 2014 r. za nami.

Uczestnikami byli studenci zrzeszeni w komitecie lokalnym AIESEC działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W warsztatach uczestniczyli liderzy projektów oraz członkowie rad wykonawczych. Grupa zebrała się 20 lutego 2014 r. by kształcić umiejętności komunikacyjne.
Warsztat obejmował zagadnienia związane m.in. z umiejętnościami nawiązania kontaktu, prowadzenia rozmowy umożliwiającej odkrycie potencjału rozmówcy oraz kreowanie komunikatu marketingowego.
Z ewaluacji przeprowadzonej po warsztacie studenci pozytywnie ocenili przydatność przekazanych treści i dostrzegli możliwości zastosowania trenowanych umiejętności w działalności organizacji.

Podoba Ci się co robimy? Napisz do nas i zrealizujemy szkolenie lub coaching dla Ciebie.