Uczestnicy grupa 10

Fundacja "Learn Co"Ostatni  uczestnicy projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe” zostali wybrani do udziału w projekcie. Zamykamy proces rekrutacji stażystów.

 Grupa 10 wyjedzie na staż w terminie od 07 listopada do 18 listopada 2016 r. Do grupy zakwalifikowaliśmy osoby:

  1. Bartnik Marcin
  2. Holc Mciej
  3. Jędrzejczak Bartosz
  4. Klęka Kacper
  5. Klimowicz Emilia
  6. Luberda Patryk
  7. Niewójt Konrad
  8. Sobczak Szymon
  9. Zieliński Artur

Gratulujemy wszystkim! Z uczestnikami spotykamy się na kursie przygotowawczym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje na skrzynkach e-mail.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.