Uczestnicy grupa 5

Fundacja "Learn Co"Przedstawiamy listę stażystów zakwalifikowanych do 5 grupy. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym. Zgłoszenia pozostałych osób będą rozpatrywane przy ustalaniu kolejnych grup.

  1. Dereniowski Przemysław
  2. Kaczmarek Krzysztof
  3. Kopeć Artur
  4. Lubiński Kacper
  5. Miśta Błażej
  6. Ochab Mateusz
  7. Pękowski Bartłomiej
  8. Płachciński Wojciech
  9. Sidorowski Patryk
  10. Wojciechowski Patryk

Skontaktujemy się ze wszystkimi zakwalifikowanymi osobami z informacjami o kursie przygotowującym do wyjazdu na praktykę do Niemiec.

W dalszym ciągu prowadzimy nabór i zapraszamy wszystkie osoby do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.