Uczestnicy grupa 6

Fundacja "Learn Co"Wybraliśmy szóstą grupę uczestników projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”. Staż zostanie zrealizowany w terminie od 24 stycznia do 06 lutego 2016 r. Do grupy zakwalifikowaliśmy się następujące osoby:

  1. Cenarski Piotr
  2. Frelich Michał
  3. Gawłowski Patryk
  4. Hryniewicz Mateusz
  5. Machaczka Dawid
  6. Morga Jarosław
  7. Rękawik Adrian
  8. Rudzicki Tomasz
  9. Wałęski Maciej
  10. Żmuda Maciej

Gratulujemy wszystkim! Z uczestnikami spotykamy się na kursie przygotowawczym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje na skrzynkach e-mail.

Informujemy, że pozostałe zgłoszenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejnych list rankingowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.