Uczestnicy grupa 7

Fundacja "Learn Co"Przedstawiamy listę stażystów zakwalifikowanych do 7 grupy. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym. Zgłoszenia pozostałych osób będą rozpatrywane przy ustalaniu kolejnych grup.

  1. Baranowski Michał
  2. Bujak Gracjan
  3. Grochowiec Mateusz
  4. Jędrycha Tobiasz
  5. Kargol Mateusz
  6. Krupa Karol
  7. Kuc Tobiasz
  8. Waliszewski Jakub
  9. Waszczyszyn Marcin
  10. Wojtaszczyk Mateusz

Skontaktujemy się ze wszystkimi zakwalifikowanymi osobami z informacjami o kursie przygotowującym do wyjazdu na praktykę do Niemiec.

W dalszym ciągu prowadzimy nabór i zapraszamy wszystkie osoby do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.