Uczestnicy grupa 8

Fundacja "Learn Co"Wybraliśmy ósmą grupę uczestników projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe”. Staż zostanie zrealizowany w terminie od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2016 r. Do grupy zakwalifikowaliśmy osoby:

  1. Izba Daniel
  2. Kiełczyński Marcin
  3. Okrzesik Grzegorz
  4. Palej Szymon
  5. Pintal Patryk
  6. Szablewski Bartosz
  7. Złotek Krystian

Gratulujemy wszystkim! Informujemy, że w kolejna grupa będzie powiększona o 3 osoby. Z uczestnikami spotykamy się na kursie przygotowawczym. Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają szczegółowe informacje na skrzynkach e-mail.

Informujemy, że pozostałe zgłoszenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejnych list rankingowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.