Uczestnicy grupy 3

Fundacja Learn CoZakończyła się rekrutacja uczestników do grupy 3 projektu „Praktyka czyni mistrza”. Po wnikliwej analizie dokumentów i punktacji uzyskanej w czasie rozmów kwalifikacyjnych wybrano 10 praktykantów, którzy odbędą praktykę w w Niemczech.

Praktyka rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 3 lipca 2014 roku. Przed wyjazdem po naukę stażyści odbędą przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne.

Lista zakwalifikowanych osób:
1. Fila Mateusz
2. Gorczyca Mateusz
3. Majchrzak Łukasz
4. Mental Bartosz
5. Ostrowski Wojciech
6. Potocki Patryk
7. Staniów Jacek
9 Uhornicki Maciej
10. Złotek Krystian

Gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie wszystkich osób będą brane pod uwagę przy kolejnych naborach. Osoby, które są zainteresowane a jeszcze nie przesłały formularzy prosimy o kontakt e-mail: projekt@learnco.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego