Zapytanie cenowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Fundacja Learn CoFundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Przedmiotem zapytania cenowego jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z transportem, wniesieniem i instalacją w siedzibie zamawiającego.

Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, kopiarka, skaner, faks

Parametry techniczne urządzenia:

 1. Standardowa funkcja sieciowego drukowania – TAK
 2. Prędkość wydruku – min. 25 str./min
 3. Format drukowania – max A4
 4. Emulacja drukarki – PCL 6
 5. Druk dwustronny (dupleks) – TAK
 6. Pamięć RAM – min. 128 MB
 7. Gramatura papieru – 60 – 163 g/m2
 8. Kaseta na papier – min. 250 ark.
 9. Standardowa funkcja sieciowego skanowania – TAK
 10. Automatyczny podajnik dokumentów – min. 35 ar.
 11. Karta sieciowa – TAK
 12. USB – min. 2.0
 13. Wydajność tonera – min. 2100
 14. Toner startowy – TAK
 15. Gwarancja – min. 12 miesięcy

Warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:

a) Proponowany w ofercie sprzęt musi być nowy, w pełni sprawny.

b) Do oferty Wykonawca dołączy specyfikację techniczną proponowanego sprzętu wraz z graficznym przedstawieniem sprzętu (fotografia).

c) Wykonawca przedstawi warunki i informacje o sposobach naprawy i serwisowania sprzętu.

d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko pod adres wskazany przez zamawiającego.

e) Płatność za zamówiony sprzęt i urządzenia, realizowana będzie na podstawie faktury VAT.

f)  Termin realizacji zamówienia do 31 października 2014 r.

Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jest oferowana cena brutto

Prosimy o przesłanie oferty drogą e-mail na adres projekt@learnco.pl do 22 października 2014 r. do godziny 12:00

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego