Zapytanie cenowe – przewóz osob Wrocław – Görlitz

Fundacja Learn CoFundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert na przewóz osób.

Przedmiotem zapytania cenowego jest wycena kosztu przewozu 11 osób (11 uczniów + 1 opiekun) na trasie:

  1. Wrocław – Jawor – Bolesławiec – Görlitz
  2. Görlitz – Bolesławiec – Jawor – Wrocław.

Termin przyjazdu do Görlitz: 21 czerwca 2014 r. ok. godziny 19:00
Termin wyjazdu do Wrocławia: 03 lipca 2014 r. po godz. 18.00

Liczba osób: 11.

Wymagania dotyczące usługi:
1. Wykonawca zapewni środek transportu do przewozu co ilości osób przekazanej przez Fundację,
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie, na terenie Polski i Niemiec
3. środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych; w szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia,
4. środek transportu musi być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku.
5. Wszyscy uczestnicy muszą podróżować jednym środkiem transportu,

Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jest oferowana cena brutto

Prosimy o przesłanie oferty do 17 czerwca 2014 r. do godziny 15:00.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl.

koszt przejazdu w dwie strony Cena brutto za osobę Ilość Razem
uczestnik

10

opiekun

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego